woensdag, 08 maart 2017 15:19

Stichting DO!

Het dagelijks bestuur van Stichting DO! Het dagelijks bestuur van Stichting DO!

 

Een interview met: Kees van der Graaf, Stichting DO!

Met de verkiezingen in aantocht horen we veel over 'duurzaamheid'. Een mooie gelegenheid om jullie voor te stellen aan een nieuwe sponsor van ons team: Stichting DO!

Wat doet DO!?
“DO! Staat voor Duurzaam Ooststellingwerf. Het is een platform om duurzame projecten op te zetten in de gemeente Ooststellingwerf. Het is ontstaan vanuit het Koploperproject, een project vanuit de gemeente om bedrijven te helpen duurzamer te ondernemen. De groep bedrijven die hieraan deelnam, wilde doorgaan. Daarom hebben we stichting DO! opgericht. Concreet helpen we ondernemers, overheid, onderwijs en burgers bij het uitwerken van hun duurzame ideeën. We koppelen de juiste partijen aan elkaar, zorgen ervoor dat het project blijft lopen en helpen bijvoorbeeld bij het doen van een  subsidieaanvraag. We hebben inmiddels een breed netwerk en er lopen al een heel aantal projecten.”

Wat voor een soort projecten vallen eronder?
“Alle projecten die bijdragen aan duurzaamheid. Dus niet alleen zonnepanelen, maar ook goede scholing, gezond bewegen, et cetera. Ook hebben we een project lopen dat moet bekijken hoeveel stroom er waar nodig is. Je kunt wel willekeurig ergens een zonnepanelenpark aanleggen, maar wie zegt dat dat duurzaam is? Is de stroom daar wel nodig?  Momenteel is er totaal geen inzicht in hoeveel stroom er waar en wanneer nodig is. Het kan dus best zijn dat de aanleg van een zonnepark op een bepaalde plek alleen maar leidt tot overbelasting van het netwerk. Samen met Target Holding willen we inzicht krijgen in waar en wanneer er hoeveel stroom nodig is. Dat bekijken we nu bijvoorbeeld bij het industrieterrein in Oosterwolde. Wat is er daar aan energie nodig? Moet je daarvoor zonnepanelen plaatsen of juist batterijen die de stroom tijdelijk kunnen opslaan? En hoeveel dan? Daarnaast loopt er een project met biobased bouwmaterialen, bouwmaterialen op basis van natuurlijke grondstoffen. Huizenbouwers willen hiermee wel aan de slag, maar alleen als ze al weten wat de mogelijkheden zijn. We willen hier een expertisecentrum rondom biobased bouwen opzetten. Op het gebied van bewegen loopt er een project om een atletiekbaan aan te leggen. Dat moet een soort klein Papendal worden.”

Wat hopen jullie uiteindelijk te bereiken?
“In eerste instantie willen we ervoor zorgen dat de gemeente Ooststellingwerf duurzamer wordt. De gemeente is al koploper als het gaat om energie, het gebruik van grondstoffen en omgang met het milieu. Dat hopen we verder uit te breiden en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten. We moeten zorgvuldig met de wereld omgaan.”

Waarom hebben jullie besloten ons te sponsoren?
“Vooral omdat we het leuk vinden om jullie te helpen. Natuurlijk is er ook een koppeling te maken tussen wielrennen en een gezonde levensstijl, en dus met duurzaamheid.”

Wat is je favoriete sportmoment?
“Het samen met mijn vrouw lopen van hardloopwedstrijden. Zo hebben we samen een halve marathon gelopen, maar ook wedstrijden in Frankrijk.”